SEKCE PRO ODBORNÍKY

Následující stránky jsou určené odborným pracovníků ve zdravotnictví.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborným pracovníkem ve zdravotnictví (odborníkem) se rozumí osoba, která je oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo poskytovat zdravotní péči.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů

vstoupit
přejít na stránky pro veřejnost